Nordic-Group
Pays
Profil společnosti
Nordic-Pharma

Novinky


1.10.2013 - Stanovena cena a úhrada TEYSUNO


OD 1.10.2013 STANOVENA CENA A ÚHRADA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU TEYSUNO. JEDNÁ SE O PERORÁLNÍ LÉČBU POKROČILÉHO KARCINOMU ŽALUDKU. OD TOHOTO DNE JE DOSTUPNÝ NA ČESKÉM TRHU.18. 4. 2013 - firemní sympozium TEYSUNO


V rámci Brněnských Onkologických Dnů se konalo firemní sympozium s názvem TEYSUNO = S-1 ... NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ POKROČILÉHO KARCINOMU ŽALUDKU, hotel Holiday Inn Brno pro Českou i Slovenskou republiku14.3.2013 zaregistrován nový produkt - TEYSUNO


Určen k perorální léčbě 5-FU pokročilého karcinomu žaludku. V ČR se stále čeká na schválení ceny a úhrady v indikaci pokročilého ca žaludku.

NORDIC v České republice

NORDIC Pharma, společnost s ručením omezeným v České republice, je součástí soukromé nadnárodní farmaceutické společnosti NORDIC Group.
NORDIC Group byla založena v roce 1995 jako mezinárodní farmaceutická společnost kladoucí důraz na kvalitu, spolehlivost a farmaceutický servis.
V průběhu uplynulých let se marketingová a prodejní zastoupení firmy etablovala v mnoha státech Evropy – Skandinávii, Francii, Velké Británii, Německu, Itálii, Holandsku, Lucembursku, Belgii, Španělsku, České republice, Polsku, Slovensku, Bulharsku, Maďarsku atd.
Lze říci, že Nordic Group je výjimečnou farmaceutickou společností zaměřenou nejenom na marketing a prodej, ale i na vývoj, výrobu a klinický servis.

NORDIC Pharma, s.r.o. v České republice byla založena v roce 2003. V rámci mezinárodní společnosti NORDIC Group je významným článkem zabezpečujícím prodeje a farmaceutický servis v oblasti Centrální a Východní Evropy.
NORDIC Pharma, s.r.o. se sídlem v Praze, je koordinačním centrem pro jednotlivá zastoupení NORDIC v centrální a východní Evropě nebo jejích partnerů. NORDICPharma aktivně působí na územích České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny, Gruzie a dalších.
V nabídce firmy NORDIC Pharma, s.r.o. jsou humánní léčivé přípravky, veterinární léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. V oblasti humánní medicíny se zaměřuje hlavně na přípravky pro onkologii, gynekologii a akutní péči.

NORDIC Pharma, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející farmaceutická firma s cílem poskytovat vysoce kvalitní farmaceutické přípravky a farmaceutický servis všem svým zákazníkům.

 
Upozornění

Odborníci mohou na internetové stránky vstoupit pouze poté, co potvrdí následující text prohlášení:

„Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě

1) „Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a
potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE."

2) „Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a
potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE."

3) Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se
vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.“